logotypy-ue

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku
w miejscowości Olecko.

 

Planowane efekty w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej:

  1. Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie CO2 do środowiska i produkcję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.
  2. Zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu.
  3. Obniżenie kosztów działalności operacyjnej poprzez zmniejszenie rachunków
    za energię elektryczną i cieplną.
  4. Podwyższenie wartości i atrakcyjności nieruchomości.
  5. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

 

Wartość projektu: 867 150,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 560 556,82 zł