BEZPIECZNY HOTEL (OSW) – BEZPIECZNY GOŚĆ

KOLONIE, OBOZY, GRUPY ZORGANIZOWANE

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

I RECEPCJA

 1. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) w momencie przyjazdu autokaru przed wejściem do Ośrodka. W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcia uczestnika i obowiązek odbioru przez opiekuna prawnego. Procedura może być ponawiana – decyduje kierownik lub pracownik.
 2. Stosowanie przez pracowników obsługi Ośrodka maseczek, przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 3. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek , poręczy, kanap itp. w częściach wspólnych.
 4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk w miejscach tj : przed wejściem do restauracji, w pobliżu drzwi wejściowych i na każdym piętrze przy pokoju opiekunów.
 5. Informowanie kierownika grupy i opiekunów o wprowadzonych procedurach, obowiązujących w Obiekcie, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi być potwierdzone podpisem Gościa.
 6. Bezwzględny zakaz przebywania w pokojach osób z poza grupy zorganizowanej (rodziców i osób niezameldowanych) Prośba o nie odwiedzanie swoich pociech podczas pobytu.

  II POKÓJ HOTELOWY

 7. Obowiązkowa dezynfekcja pokoi poprzez zamgławianie lub ozonowanie przed przyjęciem gości oraz na ich prośbę w czasie pobytu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.
 8. Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury , poręczy, wietrzenie pokoi hotelowych. Codzienna inspekcja sanitarna łazienek i pokoi po ustaleniu godzin z organizatorem turnusu.
 9. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju osób nie będących Gośćmi hotelowymi.

  III RESTAURACJA

 10. Zapewnienie płynu dezynfekcji do rąk dla Gości przy wejściu do restauracji.
 11. Wprowadzenie odpowiednich bezpiecznych odległości między stolikami i krzesłami.
 12. Każdorazowo dezynfekcja stołów, krzeseł, wyparzanie sztućców i talerzy po każdym gościu/osobie.
 13. Stosowanie przez pracowników restauracji maseczek / przyłbic ochronnych oraz rękawiczek.
 14. Odpowiednie odstępy posiłków ustalane na bieżąco z kierownikami grup tak, by pozwalały na odpowiednią dezynfekcję pomieszczeń restauracji lub tarasu gdzie będą spożywane posiłki.

  IV POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 15. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla gości w holu recepcji (WEJŚĆIE) oraz na każdym piętrze przy pokoju opiekuna.
 16. Szczegółowa dezynfekcja i ozonowanie raz na dobę pomieszczeń wspólnych.
 17. Szczegółowa dezynfekcja toalet.
 18. Regularna dezynfekcja wszystkich przedmiotów tj paletki, kije do bilarda, itp.
 19. Dezynfekcja korytarzy i holu.

  V PRACOWNICY

 20. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach / przyłbicach, rękawiczkach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z gościem.
 21. Szkolenia pracowników z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
 22. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, a w przypadku stanu podgorączkowego i objawów choroby oddelegowanie pracownika do domu.
 23. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rak dla pracowników – łatwo dostępny i widoczny na zapleczu.
 24. Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnej pracowników poprzez lampy UV.
 25. Przebywanie w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób / zachowanie bezpiecznej odległości.

  VI OGÓLNE

 26. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla Gości dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności.
 27. Stosowanie zaleceń wg zaleceń GIS i WHO.
 28. Systematyczna kontrola KODEKSU przez kadrę.
 29. Ilości osób w pokojach dostosowane do wytycznych przez Ministerstwo Zdrowia.
 30. Ilość izolatek według zaleceń na wymagana ilość uczestników.

Ośrodki: Skarpa i Dworek Mazurski w Olecku wyposażone są w najnowsze zamgławiacze, generatory ozonu i lampy UV. Środki używane do dezynfekcji to: podchloryn sodu, Dezynfektol B, środki o stężeniu alkoholu powyżej 70%

certyfikat
certyfikat2